Indkørsel og p-plads

INDKØRSEL OG P-PLADS

Have 1 - Det første du møder

1) Indkørsel og P-plads


Indkørslen er havens visitkort. Det er det første man ser, når man kommer, men også det sidste man ser når man kører.

Tanken bag indkørslen var i starten, en frodig og åben velkomst. Men vi blev i 2011 nød til at sætte hegn op hele vejen rundt om grunden (1,5 ha.) for at holde råvildtet lidt på afstand. I starten gik det fint uden en låge, men så fandt råvildtet ud af at gå uden om hegnet  og ind gennem åbningen, og så fik vi sat lågen op i efteråret 2013. Det har ændret indkørslen meget,- den er blevet mere.... ja "lukket". Der er lavet lidt små bede omkring lågen for at gøre det mere hyggeligt og mindre tilknappet. 

Langs Alléen ved den lille indkørsel er der i nov. 2005 plantet manna ask. Det bliver med tiden et mindre til mellemstort træ. Træerne dufter dejligt når de blomstrer i maj med store cremehvide toppeLangs indkørslen til højre, er der lavet en lavning, hvor der er lagt dræn i bunden for at fjerne noget af overfladevandet, som kommer ned fra markerne. Det er et udsat område, for der står tit vand i længere perioder om vinteren, så her er kun plantet et par elefantgræsser og et par mammutblad.     Drengene er ved at forsøge sig med en lille Plantebod uden for lågen. Udvalget af planter variere efter årstiden og hvar der lige er klar og evt hvad jeg har i overskud.Kravet til P-pladsen var, at den skulle være så rumlig, at man nemt kunne komme rundt med en trailer.  Der er i halvcirkel plantet buske og stedsegrønt som markere formen, samt et par andre små bede med buske, så pladsen ikke kommer til at virke for gold og kedeligt.

For at få gårdspladsen og p-pladsen til at hænge lidt sammen er der trukket lidt af naturstens belægning fra gårdspladsen med om på p-pladsen, og markering af bedene er også med natursten.Langs stalden er der lavet hundegård og en lille morgenplads med flisebelægning, her er der tit læ.  Langs rionettet er der plantet forskellige sorter af minikiwi og i bunden forskellige små surbunds planter. Ellers er der her plantet en blanding af lidt sarte planter, netop fordi her er god læ,- jorden er ikke så tung, og muren holder på varmen. Jeg har også forskellige høstanemoner til at gro her. De rådner ovre i Staudehaven, men her kan de blomstre.

Selve beplantningen er tænkt således, at der skal være noget der modtager gæster året rundt.  Der er en del stedsegrønt, men man må også gerne se årstidernes skiften, så der er også plantet blomstrende buske, stauder og løgvækster.

   

      Gartnerhaven.dk