Vilkår for surbundsplanter

PLANTNING OG PLEJE AF SURBUNDSPLANTER

stort anlæg - nemt bed

Surbundsplanter


Placering af bedet /planterne

De fleste surbundsplanter trives bedst i nogenlunde læ.

For de stedsegrønne typer er læ særlig vigtig om vinteren.   

Ligger surbundsbedet tæt på læplantningen, bør denne være sammensat af træer og buske med dybtgående rødder, f. ex. eg, fyr, lærk, visse ædelgran arter. Undgå at plante tæt ved gran, elm, birk, poppel, pil og bambus. De vil blive alt for store konkurrenter.

Nogle klare solen, andre klare sig bedst i skyggen.


Jordbundsforhold

For Rhododendron og andre surbundsplanter gælder det at jorden skal være sur (pH 4,5-5,5) og porøs. Rigelig tilførsel af spagnum sænker pH værdien.

Surbundsbede kan bygges op på mange forskellige måder. Det der er en betingelse for et godt resultat er, at der er et godt dræn i bunden af bedet. Hvis man laver et nedsænket bed i jorden, skal bedet mindst være 3/4 m. dybt. Voksemediet skal have en PH værdi på mellem 4,5 til 5,5 og det skabes bedst ved en blanding af grov spagnum af god kvalitet, sand og gerne grannåle.


Let sandjord: let jord kan iblandes ca. 50% spagnum

Man kan yderligere kræse for jorden til surbundsplanterne ved at iblande bøge eller egeblade – gran eller fyr nåle, da det indeholder syre og er med til at gøre jorden sur. Samtidig er det med til at holde spagnummen fugtig og lettere at vande op.  Brug en god grov spagnum.


Lerjord:  Det mest optimale på denne jordtype, vil være at lave et hævet bed.


Plantning

Rodklumpen gennemvædes grundigt før plantning, f.eks. ved at stille den i en balje vand i 1/2 time.

Surbundsplanter må ikke plantes dybt. Rodklumpens overflade må højst være et  par cm under niveau.     

Pas på udtørring de første par måneder, - grov spagnum tørrer let ud.


Gødning og pleje

En topdressing af surbundsbedet med 2-5 cm(alt efter plantens størrelse) våd grov spagnum, er med til at vedligeholde surbundsbedet. Spagnum omsættes over årene til muld, og synker i øvrigt altid lidt sammen.

Gødning gives fra slut marts-begyndelsen af april.  Og igen i midt juni når rhododendron er ved at sætte næste års knopper. Brug en speciel Rhododendron gødning, læs og følg anvisningen på pakningen! Overgødskning medfører svedne bladkanter. Specialgødningerne er med til at sænke PH, så det er lettere at holde den rigtige surhedsgrad i bedet.Plantning og pasning af lyng


På de danske heder har vi to forskellige vildtvoksende lyngarter. Hedelyng og klokkelyng er begge surbundsplanter. Begge planter er i lyngfamilien, som omfatter planter som blåbær, tyttebær, tranebær, bjergte og rhododendron. En stor familie med meget forskelligartede planter.Placering:

En absolut forudsætning for succes er masser af lys og god luftcirkulation. Derfor bør bedet anlægges et sted, hvor der er sol det meste af dagen. Plant så lyngene er fri for skygge og dryp fra træer og buske, ellers vil lyngplanterne være våde og fugtige i lang til efter en regnbyge eller dug og det øger risikoen for svampesygdomme.

Særligt efterårslyngen kræver fuld sol. Erica carnea (forårslyng) og sorterne herfra kan godt udvikle sig pænt i meget lys skygge.


Jordbund:

Alle lyng kræver en luftig og porøs jord. Reaktionstallet (pH) bør være ca. 4 – 5. Dette er et absolut krav, når det drejer sig om calluna (hedelyng), daboecia (irsk lyng) og de fleste erica, men erica carnea  og erica x darleyensis (forårslyng) er dog mere tolerante over for afvigelser herfra, idet de godt kan udvikle sig normalt ved et lidt højere reaktionstal.

For at imødekomme disse krav anbefales det, at man laver en blanding af ca. 1/3 grov sand og ca. 2/3  spaghnum (gerne grov). Skal bedet anlægges på et sted med stiv og meget tæt lerjord, er det vanskeligt at ændre egenskaberne i den eksisterende jord så meget, at den bliver tjenlig til lyng. Her vil det oftest være nemmere at lave et hævet bed, opfyldt med et 30 – 40 cm tykt lag af en blanding af ca. 1/3 sand og 2/3 spaghnum, oven på den eksisterende lerjord.


Plantning:

For langt de fleste sorters vedkommende vil 4 - 5 planter pr. kvadratmeter være passende. Dværgformerne kan plantes lidt tættere. Den første måneds tid efter plantningen  vandes jævnligt indtil planterne er groet fast.

Gødskning: Lyngplanter er nøjsomme, og de er i naturen vant til at vokse på let, næringsfattig jord. Derfor bør de i haverne også kun gives gødning i behersket omfang. Brug en god, organisk gødning til surbundsplanter, og følg brugsanvisningen.


Beskæring:

Overladt til sig selv, kan en del lyngplanter med årene blive temmelig ranglede og åbne med bare grene i midten. Dette kan imødegåes ved en behersket beskæring hvert år. Der klippes lige under hovedparten af årets visne blomsterstande. Principielt skal en sådan klipning foretages umiddelbart efter blomstringens afslutning. Dvs. at f. eks. erica carnea sorterne (forårslyng) klippes i begyndelsen af maj, og calluna sorterne (hedelyng), når blomstringen er overstået i oktober, november eller december. Hvad sidstnævnte angår er det jo ikke altid lige fristende at komme ud med saksen i efterårets rusk-vejr, og der kan ske lidt svidninger i løbet af vinteren så man må ud med saksen igen til foråret. Så klipningen af calluna kan udskydes til marts eller begyndelsen af april.

Skær ikke helt tilbage til gammelt, hårdt træ uden blade, da lyngplanterne sjældent bryder ud med nye skud herfra.
   

      Gartnerhaven.dk