Vand i haven

VAND I HAVEN

Frodighed og dyrliv

VAND I HAVEN under store og små forhold


Det behøver ikke være et stort havebassin, for at man kan få vand i haven.  En stor lerkrukke, træbalje eller gammel zinkkar kan forvandles til en fin vandhave, der både er nem at anlægge og passe. Der er nogle planter, der egner sig bedre end andre under de små kår.

En vandhave i krukker er på mange måder nemmere at passe end traditionelle blomsterkrukker. Planterne skal have en særlig gødning til vandplanter i vækstperioden. Til gengæld slipper du for den daglige tur med vandkanden. Du kan nøjes med en opfyldning ind imellem.  Skal du på ferie, kan vandhaven også sagtens overlades til sig selv. Flyt krukkerne ind i skyggen, så fordampningen bliver mindre.

Pas på om vinteren. Krukker og zinkkar skal tømmes for vand om vinteren, når isen udvides revner krukken og bunden bliver trykket ud af zinkkaret. Nogle træbaljer kan godt klare det, men en hård vinter kan evt. skade planterne.  Hvis man har nøkkeroser og andre vandplanter i et kar eller en krukke, er det bedst at tage karret ind og stille det et køligt frostfrit sted om vinteren. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan man evt. pakke noget isolerende om karret ved

streng frost. Man kan også tage planterne op og stille dem køligt og frostfrit, men de skal opbevares i vand.
Vand i haven

Vand i haven giver frodighed, fugleliv og mange dejlige oplevelser. Bassinet kan laves i alle størrelser, fra den lille formstøbte  til den store naturtro havedam.

Læg en vandslange eller strø sand som havebassinets form. Sæt af i vatter til bassinets kant med træpæle. Udgrav bassinfordybningen indefra og udad - undgå for stejle niveau forskelle ved den yderste kant. Terrasserne skal være trugformede.

Fjern rødder og sten og fyld et tyndt lag sand i hullet. For at beskytte mod ujævnheder, rødder og gnavere, lægges et fibertæppe under folien. Når folien pålægges skal den gå 20—30 cm. over bassinets kant. Fyld forsigtigt vand i bassinet.

Overskydende folie klippes af og kanten dækkes med jord. Kanten kan laves  med kantmåtte, natur eller kunststen. Sørg for afvekslende beplantning
Placering af et basin

Balance i vandet fås nemmest hvis bassinet har mindst 6-8 m2 vandoverflade og får sol mindst 7 timer dagligt. Det er desuden vigtigt, at der ikke kommer blade i bassinet.  Plant ikke løvfældende træer tæt på bassinet

Det er vigtigt at have mange planter i sit bassin for at minimere forekomst af alger. I sumpbedet plantes 4-6 planter pr. m2. På det lave vand plantes 3-4 planter pr. m2. Der kan plantes 3-5 nøkkeroser i bassiner med op til 10 m2 vandoverflade. Der plantes 2-3 undervandsplanter/iltgivere pr. m2 vandoverflade.
Etablering

Vandplanter plantes i netkurve, det giver ilt til rødderne, så de ikke rådner. Brug en vandplantejord. Den er egnet til sump og vandplanter og holder på næringsstofferne under vandet. Nøkkeroser plantes i åkande ler.


Læg lidt småsten i bunden af kurven – det gør den tungere, så den ikke flyder. Sæt planterne ned i kurven, og fyld op med jorden.

Dæk jorden med småsten, der trykkes godt fast omkring planterne. Stenene både skjuler og holder på jorden, når kurven sættes ned i vandet.


Sæt kurven i en balje med vand i ca. 1 time. Herefter har jorden suget så meget vand, at du kan sætte kurven ned i den rigtige krukke eller kar, uden at jorden hvirvles op og gør vandet grumset.


Husk at de forskellige planter skal stå i forskellige dybder. Nogle kan hæves op i vandoverfladen, ved at sætte kurven op på en sten.
   

      Gartnerhaven.dk