Pasning af roser

PLANTNING OG PLEJE AF ROSER

Roser er ikke så svære

Plantning og pleje af roser


Roser har ry for at være fulde af nykker og svære at dyrke Men plantes de i en god jord er man allerede kommet godt i gang.

Forædlede roser gror bedst i dybdebehandlet, muldholdig jord og på en lys plads og har brug for meget næring.


Muldindholdet i jorden kan forbedres ved iblanding af organisk materiale, f.eks. kompost, omsat hestegødning, eller lergranulat. Man kan vælge at plante i en god Rosenjord
TIPS

-Roser fra potter kan plantes i frostfrie perioder.

-Plant roserne med podestedet min.10 cm under jorden for at beskytte mod vinterkulden

- Plant  i god jord og vand samtidig med plantning.

- Klip roser midt i april. (eller når de er ved at skyde)

- Klip visne blomster af sommeren igennem –   undtaget på sorter der sætter hyben.

- Fjern blade og grene med svampepletter. Hold ren for at mindske smitte.

- Giv gødning i perioden april – juli.

- Vand i lange, varme, tørre perioder – især på sandet, let jord.

- Vinterdæk i hårde vintre, især barfrost er hård ved roserne.
Vildskud kan vokse frem fra grundstammen på okulerede roser og skal fjernes for ikke at kvæle den "ædle" rose. Vildrosens blade og bark er ofte lysere og har flere torne end skuddene på den "ædle" rose.
Tag ud og se roserne i blomst og duft, duft, duft  - inden du bestemmer dig


   

      Gartnerhaven.dk