Planter på rette sted

RETTE PLANTE PÅ RETTE STED

Succes med planterne


Rette plante på rette sted - forudsætning for succes
Tre tommelfingerregler:           1. Rette plante til rette vækstforhold. 

2. Rette plante til rette pladsforhold

3. Rette plante til rette naboplante.
Som haveejer skal man derfor vælge, om man vil tage udgangspunkt i en plante eller et voksested. Det vil sige:


•Enten har man fundet en plante, man VIL have, og så må man finde et egnet voksested i haven.  – Optimale vækstforhold? –

Man skal  tænke på om der er plads, til at den bliver udvokset, eller om den vil ”drukne” i naboplanterne.  og placeringen lysmæssigt også vigtigt, en sol elskende plante, vil ikke kunne overleve i dyb skygge og omvendt.

                                                                                                 

•Eller også har man et sted i haven, hvor der SKAL plantes noget, og så må man finde en plante, der vil passe og  gro der, igen med hensyn til jord-lys og pladsforhold. 
Planten

Hver planteart har bestemte krav til jord og klima –  Jo mere man afviger fra det artsspecifikke krav, jo dårligere vil en plante gro,
Optimale vækstforhold :


-De rigtige jordbundsforhold

         -De rigtige læ og lysforhold

                    -De optimale vand og gødnings forhold.

                    -God hygiejne – rent værktøj og få fjernet syge plantedele fra planten og jorden under  planten.
Vær opmærksom på vækstforholdene  og plant derefter.
   

      Gartnerhaven.dk