Drivhuset

DRIVHUSET

Drivhuset

Drivhuset - driverhuset - ( OBS denne side vil der løbende arbejdes på)


God hygiejne.

Sørg for at drivhus er holdt rent, det mindsker risikoen for sygdomme og skadedyr betydeligt.

Når drivhuset om efteråret er gået i stå, så fjerne de udtjente planter, og den gamle jord (den gamle jord kan med fordel bruges i køkken eller blomsterhaven til at forbedre jorden) - vask drihvuset godt i brunsæbe eller drivhus sæbe.  Har man døjet med skadedyr, kan man med fordel anvende en kraftig blanding af brunsæbe og sæbe godt ind i samlinger og sprækker, lad det sidde vinteren over- så kan skadedyrene ikke overvintre (obs vær opmæeksom på, at hvis det er en malet drivhus kan sæbeblandingen påvirke overfladen.) til foråret vaskes drivhuset godt både ude og inde, igen for at mindske skadedyr og sygdomme men også for at få glasset helt rent, så der kan komme masser af lys ind.Forspiring:

forspire chili og peber i febuar, de er langsomme spirere

Tomater spirer i løbet af 5-15 dage - nå de har sat de første rigtige blade prikles de om - så tomaterne i (marts-april) der går ca 8-10 uger fra frø til de er klar til udplantning (kan sættes ud ca midt i maj det glæder også chili - OBS chili og peber er slemme til at få lus, plant dem i en potte så de kan rykkes ud når de bliver angrebet.


Agurker er ca. 6-8 uger fra frø til de er klar til udplantning(april/maj) - skal først plantes ud 4-6 uger efter tomaterne de er betydelig mere varme krævende. de vil gerne have en jord temperatur på 18-20 grader (slut maj - først i juni) Det samme gør sig gældende for melonerGrimme sække kan dækkes med sækkelærred eller man kan købe træbokse til at dække kapilærkasser og jord, så det ser lidt pænere ud.Problemer:


TOMATER:

Uregelmæssig vækst/revner - kan skyldes uregelmøssig vanding/gødning - forhøj luft fugtighed

Giffelråd - kan skyldes uregelmæssig vanding eller for høj fordampning der gør at planten ikke får ført calcium ud i frugten  - mangel på kalk

Gråskimmel - for koldt og fugtig

grønne nakker -  for kraftig sol


AGURK:

Små agurker på hovedstammen fjernes, de tager for meget kraft. (hanblomster fjernes -de er nøgne - hunblomster har en lille agurk i enden - agurker kræver ingen bestøvning, så  han blomsterne er spild.)

skån rodhalsen for koldt vand.

Spindemider er tit det der kan blive problet i agurker,  hold godt øje og grib tidlig ind, kan forsøes behandlet med insektsæbe eller man kan sætte nematoder ind i drivhuset, man kan  så korender omkring agurkerne lugten fra dem er spindemider ikke så glade for ( Regnfang som er den gule ukrudts plante), demn hænges op ved siden af agurkeplanten) - men er angrebet for kraftig så er der ikke rigtig noget at gøre.

Hvis de små agurker bliver gule og falder af - kan det skylde overvanding eller jorden der er klasket sammen (Billige plantesække)I år er jeg i gang med et forsøg i drivhust nemlig at dyrke i halm, det giver en højre varme, som tomater og især agurker er vilde med. Jeg lader forsøgets succes afgøre om det er noget jeg skal have skrevet mere om på siden. Jeg har valgt at afprøve det, efter at sidste sommer var kold og at det gav en dårlig høst i drivhuset.


   

      Gartnerhaven.dk