Stauder

STAUDER

Sol/skygge - tung/let jord

Stauder placering og pleje


STAUDEBEDET

For at holde staudebedet er der brug for hyppig renholdelse og evt  pbinding, endvidere er der brug for at  begrænse de enkelte arters ofte aggressive vækst.


Rigtig plante valg:

vælg de planter der passer til jordtypen og forldene der er i haven


Ukrudtsbekæmpelse:

Jorden mellem stauderne holdes fri for synligt ukrudt, især først på sæsonen. Senere dækker stauderne jorden, så der kun kommer ganske lidt ukrudt. Det sker ved renholdelse hver 3. uge, så intet ukrudt når at smide frø. Ved særlige behov eller stor ukrudtsbestand kan der renholdes hver uge. Bekæmpelsen sker med hakkejern, skuffejern og rive. Ved hyppig renholdelse på bar jord kan kultivatoren anvendes, når større ukrudt håndluges først.


Opbinding:

Mange stauder skal støttes med nedstukne grene eller stativer, så de ikke vælter.

Staudeholdere - købte - lav selv - eller grenris.


Afpudsning:

Stauder, der får store grimme visne blomsterstande, beskæres ved at fjerne den afblomstrede del af skuddet lige under blomsterstanden. Gøres det lige efter afblomstringen, er enkelte stauder i stand til atter at sætte nye blomster.


Gødskning:

Til gødskning anvendes hovedsageligt humusforbedrende naturgødninger.

Der kan endvidere anvendes NPK 23-3-7. Der gives 2 kg pr. 100 m2pr. år. Der bør

ikke gødes på opvoksede stauder, da gødningskorn i bladfæstene vil svide skuddene.


Vanding:

Stauder viser hurtigt tegn på tørke med hængende blade og blomster, der visner. Der vandes  grundigt pr gang.  I særligt varme perioder vandes op til to gange om ugen.


Forårsklargøring: 

I efteråret kan man klippe ca. halvdelen af tauden ned men det skal lægges med mellem stauderne. Efter vinteren skæres de visne staudetoppe helt af, få centimeter over jorden. Toppe og visne blade fjernes. De visne toppe har beskyttet de nye skud mod frost.

Tidspunktet er afhængigt af vinterens længde. Tidligt forår kræver tidlig nedskæring.


Humuspleje- holde sin jord sund og ved lige:

Jorden tilføres hvert år et lag kompost. på 2-5 cm, der kultiveres ned i jordoverfladen. Det gøres bedst, lige når stauderne er klippet ned i foråret. Herved opnås en god, levende og humusholdig jord med en god omsætning.


Omplantning:

De fleste stauder tåler bedst en omplantning i efteråret. På det tidspunkt er der god fugt i luften, så rødderne ikke tørrer ud, og det er nemt at se størrelsen på de enkelte stauder. Det er endvidere et godt tidspunkt at formindske de aggressive stauder .


Hvor mange planter pr m2

lave- og tæppeagtige stauder (2-20 cm) behøver alt efter væksthastigheden mellem 9 – 16 stk pr m2 for at dække tilfredsstillende.

Eks: Asarum europaeum, Hepatica transylvanica, Saxifraga x urbium, Thymus, Helianthemum og Campanula carpatica.


Lave stauder (20-40 cm) skal stå lidt tættere. Her er 7 – 9 stk. pr m2 ofte passende.

Eks: Bupthalmum salicifolium, Geranium endressii, Inula ensifolia, Asters alpinus og Coreopsis vert. ”Moonbeam”


Middelhøje stauder (40-90 cm) fylder pladsen ud, hvis der plantes 4 -7 stk pr m2

Eks: Asters amellus, mange Geranium, Hosta arter, Salvia og Sedum telephinium.


Høje stauder som Aruncus dioicus, Delphineum og Heliopsis kommer efter et par år til at fylde anseeligt. Der skal kun anvendes 2 – 3 stykker pr m2


Det er ikke så svært med stauderne. stauder klippes ned om foråret - rodskær de kraftigt voksende stauder så de ikke overtager hele bedet, i staude bedet har man muligheden for at få farve i haven over de meste af sæsonen -  og i vaserne indenfor.


Stauder fra marts til oktober

Marts: løgvækster - påskeklokker


april: stenbedsplanter  - kærmindesøster


Maj: Akelejer - engblommer - bonderoser


juni: silkepæoner - dagliljer - storkenæb


juli: høstfloks


August: høst anemoner -


September: duehoved


Oktober: stormhat -Stauder til mange forhold


Lerjord har den fordel, at den holder på fugten i varme perioder, men den holder altså også på fugten i de kolde perioder - dvs. om vinteren, hvor ikke mange stauder bryder sig om fugtig jord.


Har du meget tung lerjord kan du med fordel forbedre lerjorden med sand, grus, kompost, blade og hestegødning, og til sidst bliver den mørk og humusrig.


høstfloksen, elsker den tunge jord. Planterne bliver meget højere, end hvis de er placeret i sandjord. Og så får de heller ikke så let meldug


Solbruden kan blive ret høj i lerjord - den elsker fugten.


Engstorkenæb'en, Geranium pratense, holder af fugtig jord - den bliver knap så imponerende i tør jord, og desuden får den let meldug.


Mjødurten, Filipendula, er en måske lidt overset staude. Den takker for den fugtholdende jord ved at vokse sig stor og kraftig.


Asters klarer sig i  den tørre jord, men de trives også i lerjorden. Og der er nok at vælge imellem.


Den smukke stormhat eller venusvogn, som den også kaldes, Aconitum, elsker lerjord. Husk den er giftig, men så smuk,


Den populære stjerneskærm, Astrantia, der godt kan hænge lidt med hovedet, hvis den står i sandjord.


 

Planter der er tilpasset ens jordtype

 

STAUDER TIL LERJORD

Aconitum – Stormhat

Ajuga reptans – Læbeløs

Alchemilla mollis – Løvefod

Alyssum saxatile – Guldslør

Anemone – Anemone

Aquilegia vulgaris – Akeleje

Aruncus dioicus – Fjerbusk

Asters – Asters

Astilbe – Astilbe

Astrantia – Stjerneskærm

Aubrieta – Blåpude

Bergenia cordifolia – Kæmpestenbræk

Brunnera macrophylla – Kærmindesøster

Buphthalmum salicifolium – Tusindstråle

Campanula – Campanula klokke

Centaurea – Knopurt

Centranthus ruber – Sporbaldrian

Chiastophyllum oppositifolium – Stenhøjsguldregn

Chrysanthemum coccineum – Rosenkrave

Cimicifuga – Sølvlys

Coreopsis – Skønhedsøje

Corydalis lutea – Gul Lærkespore

Crampe cordifolia – Kæmpeslør

Dianthus deltoides – Bakkenellike

Digitalis – Fingerbøl

Doronicum – Gemserod

Dryopteris – Mangeløv

Echinops ritro – Tidselkugle

Epimedium – Bispehue

Erygium alpinum – Mandstro

Eupatorium – Hjortetrøst

Euphorbia polycroma – Forårs-vortemælk

Fragaria vesca – Skovjordbær

Geranium – Storkenæb

Gypsophila – Brudeslør

Helenium – Solbrud

Heliopsis – Dagøje

Helleborus – Julerose

Hemerocallis – Daglilje

Heuchera – Alunrod

Hosta – Funkia

Iberis sempervirens – Snepude

Iris – Iris

Lamium – Tvetand

Lavendula angustifolia – Lavendel

Liatris spicata – Pragtskær

Ligularia – Nøkketunge

Lupinus – Lupin

Lychnis chalcedonica – Brændende Kærlighed

Lysimachia – Fredløs

Lythrum – Kattehale

Matteucia struthiopteris – Strudsvinge

Monarda – Hestemynte

Omphalodes verna – Kærminde

Paeonia – Pæon

Phlox paniculata – Høstfloks

Physostgia virginiana – Drejeblomst

Polemonium – Jakobsstige

Polygonatum – Storkonval

Potentilla – Potentil

Primula – Primula

Pulmonaria – Lungeurt

Ranunculus – Ranunkel

Rodgersia – Bronzeblad

Rudbekia - Solhat

Salvia nemoraosa – Salvie

Saponaris officinalis – Sæbeurt

Sacifraga x urbium – Porcelænsblomst

Scabiosa caucasica – Skabiose

Sedum spectabile – Kinesisk Sankthansurt

Solidago – Gyldenris

Thalictrum – Frøstjerne

Trollius – Engblomme

Veronica – Ærenpris

Vinca minor – Liden Singrøn

Waldsteinea ternata – Guldjordbær

 

STAUDER TIL FUGTIGE JORDE

Ajuga reptans – Læbeløs

Alchemilla mollis – Løvefod

Aruncus dioicus – Fjerbusk

Aster novae-angliae – Høstasters

Aster novi-belgii – Høstasters

Astilbe – Astilbe

Astrantia major – Stjerneskærm

Athyrium filix-femina – Fjerbregne

Caltha palustris – Engkabbeleje

Carex morrowii – Japansk Star

Cimicifuga – Sølvlys

Eupatorium purpureum – Rød Hjortetrøst

Gunnera manicata – Mammutblad

Helianthus salicifolius – Pilebladet Solsikke

Hemerocallis – Daglilje

Hosta – Funkia

Iris laevigata – Japansk Sumpiris

Iris sibirica – Sibirisk Iris

Ligularia prezewalskii – Askbrandbæger

Lysimachia – Fredløs

Lythrum salicaria – Kattehale

Matteucia struthiopteris – Strudsvinge

Mentha – Mynte

Monarda didyma – Hestemynte

Myosotis palustris – Eng-forglemmigej

Primula – Primula

Podgersia aesculifolia – Kastaniebaldet Bronzeblad

Trollius chinensis – Engblomme

Trollius europaea – Engblomme

Veronica longifolia – Langbladet ÆrenprisSTAUDER TIL SURBUND

Anemone – Anemone

Asarum europaeum – Hasselurt

Bergenia cordifolia – Kæmpestenbræk

Cornus canadensis – Canadisk Hønsebær

Dryas octopetala – Rypelyng

Epimedium – Bispehue

Gentiana – Ensian

Helleborus – Julerose

Lewisia cotyledon – Lewisia

Lupinus – Lupin

Luzula – Frytle

Meconopsis – Valmuesøster

Pachysandra terminalis – Vinterglans

Primula – Primula

Pulmonaria – Lungeurt

Rodgersia – Bronzeblad

Smilacina racemosa – Duskkonval

Thalictrum – Frøstjerne

 

STAUDER TIL NORMAL/FUGTIG SKYGGE

Alchemilla mollis – Løvefod

Anemone japonica – Høstanemone

Aqulegia vulgaris – Akeleje

Aruncus dioicus – Fjerbusk

Asarum europaeum – Hasselurt

Astilbe – Astilbe

Atrantia – Stjerneskærm

Athyrium filix-femina – Fjerbregne

Bergenia cordifolia – Kæmpestenbræk

Brunnera macrophulla – Kærmindesøster

Carex morrowii – Japansk Star

Chiastophyllum oppositifolium – Stenhøjsguldregn

Cimicifuga – Sølvlys

Convallaria majalis – Liljekonval

Cornus canadensis – Canadisk Hønsebær

Corydalis – Lærkespore

Dicentra – Hjerteblomst

Digitalis – Fingerbøl

Dryopteris filix-mas – Mangeløv

Epimedium – Bispehue

Geranium x magnificum – Storkenæb

Geranium macrorrhizum – Storrodet Storkenæb

Helleborus – Julerose

Hemerocallis – Daglilje

Hepatica – Blå Anemone

Hosta – Funkia

Lamium maculatum – Plettet tvetand

Ligulari dentata – Nøkketunge

Ligularia przewalski – Askbrændbæger

Luzula – Frytle

Matteucia struthiopteris – Strudsvinge

Meconopsis – Valmuesøster

Omphalodes verna – Kærminde

Paeonia – Pæon

Pholx paniculata – Høstfloks

Polygonatum – Storkonval

Polypodium – Engelsød

Primula – Primula

Pulmonaria – Lungeurt

Podgersia – Bronzeblad

Saxifraga x urbium – Porcelænsblomst

Smilacina racemosa – Duskkonval

Thalictrum – Frøstjerne

Tiarella cordifolia – Skumblomst

Trillium – Treblad

Vinca – Singrøn

Waldsteinea ternata – Guldjordbær


HOSTA - Funkia

Hosta er en nem og vinterhårdfør staude. Den frodige bladplante findes i et utal af former med et bredt spektrum af grønlige bladfarver.

Alle hostasorter trives glimrende i skygge, og nogle sorter kan kun gro skyggefuldt. Har du en solrig plads, du gerne vil beplante med hosta, er det også muligt. Så skal du købe specielle sorter, der tåler at stå i sol, fx Fragrant Bouquet.

Selvom hosta mest betragtes som en bladplante, blomstrer de fleste sorter hen på sommeren. Blomsterne er hvide, lys lavendel eller mørk lavendel. Enkelte hostasorter har duftende blomster. Det er blandt andet So Sweet og Fragrant Bouquet


 

STAUDER TIL KALKHOLDIG JORD

Achillea – Røllike

Alcea – Stokrose

Alchemilla mollis – Løvefod

Anaphalis triplinervis – Perlekurv

Anemone – Anemone

Aquilegia – Akeleje

Arabis – Kalkkarse

Artemisia – Bynke

Aster – Asters

Aubrieta – Blåpude

Bergenia cordifolia – Kæmpestenbræk

Calamintha nepeta – Voldtimian

Campanula – Campanula Klokke

Centaurea – Knopurt

Centranthus ruber – Sporbaldrian

Convallaria majalis – Liljekonval

Coreopsis verticilata – Skønhedsøje

Dianthus – Nellike

Doronicum – Gemserod

Draba – Draba

Dryopteris filix-mas – Mangeløv

Echinops ritro – Tidselkugle

Eremurus robustus – Kleopatras nål

Eryngium – Mandstro

Geranium – Storkenæb

Gypsophila paniculata – Brudeslør

Gypsophila repens – Brudeslør

Helianthemum hybrid – Soløje

Iberis sempervirens – Snepude

Iris germanica – Iris

Kniphofia – Raketblomst

Lamium – Tvetand

Lavendula angustifolia – Lavendel

Leontopodium alpinum – Edelweiss

Leucanthemum maximum – Kæmpemargerit

Nepeta x faassenii – Blåkant

Origanum – Oregano

Paeonia – Pæon

Papaver orientale – Orientalsk Kæmpevalmue

Phlox subulata – Lyngfloks

Polypodium vulgare – Engelsød

Pulsatilla vulgaris – Kobjælde

Salvia – Salvie

Saponaria ocymoides – Sæbeurt

Sacifraga – Stenbræk

Scabiosa caucasica – Skabiose

Sedum spurium – Rød Stenurt

Sedum telephium – Sankthansurt

Thymus – Timian

Veronica – Ærenpris

Veronica spicata – Aks-ærenpris

Vinca minor – Liden Singrøn

Yucca filamentosa – Palmelilje

 

STAUDER TIL TØRRE JORDE

Achillea – Røllike

Alchemilla – Løvefod

Arabis – Kalkkarse

Armeria maritima – Engelsk Græs

Aremisia – Bynke

Calamintha nepata – Voldtimian

Centranthus ruber – Sporbaldrian

Coreopsis – Skønhedsøje

Dianthus deltoides –Bakkenellike

Dianthus plumarisu – Fjernellike

Echinops - Tidsel Kugle

Eremurus – Kleopatras Nål

Eryngium – Mandstro

Festuca – Svingel

Gaillardia – Kokarde Blomst

Geranium sanguineum – Blodrød Storkenæb

Gypsophila – Brudeslør

Helianthemum hybrid – Soløje

Iris germanica – Iris

Iris pumila – Dværg Iris

Kniophofia – Raketblomst

Lavendula angustifolia – Lavendel

Linum perenne – Flerårig Hør

Nepeta x faassenii – Blåkant

Oenothera missouriensis – Krybende Natlys

Origanum – Oregano

Papaver orientale – Kæmpevalmue

Salvia – Salvie

Saponaria ocymoides – Sæbeurt

Sedum – Stenurt

Sempervivum – Husløg

Stachys byzantina – Lammeøre

Thymus – Timian

Veronica spicata – Aks-ærenpris

Yucca filamentosa – Palmelilje


Husk også Græsser:

Brun star, Carex buchananii. -Bjørnegræs, Svingel, Festuca,  flere arter.--Blåaks, Sesleria autumnalis.- Fjergræs, Stipa gigantea.STAUDER TIL TØR SKYGGE

Alchemilla mollis – Løvefod

Aquilegia vulgaris – Akeleje

Asarum europaeum – Hasselurt

Bergenia cordifolia – Kæmpestenbræk

Corydalis lutea – Gul Lærkespore

Dicentra eximia – Lille Hjerteblomst

Digitalis – Fingerbøl

Dryopteris filix-mas – Mangeløv

Epimedium – Bispehue

Geranium x magnificum – Storkenæb

Helleborus foetidus – Nyserod

Lamium maculatum – Plettet Tvetand

Polygonatum – Storkonval

Polypodium vulgare – Engelsød

Saxifraga x urbium – Precelænsblomst

Vinca minor – Liden Singrøn

Waldsteinea – Guldjordbær


STAUDER TIL KYSTNÆRE OMRÅDER

Achillea – Røllike

Aconitum ‘Bicolor’ – Stormhat

Alstromeria aurantica – Inkalilje

Anaphalis margeritacea – Perlekurv

Armeria maritima – Engelsk Græs

Campanula portenschlagiana – Krybeklokke

Centranthus ruber – Sporbaldrian

Echinacea purpurea – Purpursolhat

Echinops – Tidselkugle

Erygium maritimum – Mandstro

Erygium tripartitum – Mandstro

Festuca – Svingel

Geranium sanguineum – Blodrød Storkenæb

Iberis sempervirens – Snepude

Iris germanica – Haveiris

Iris pumila – Dværgiris

Kniphofia – Raketblomst

Lavendula angustifolia – Lavendel

Lupinus - Lupin

Miscanthus – Elefantgræs

Papaver orientale – Kæmpevalmue

Pennisetum alopecuroides – Lampepudsergræs

Phlox subulata – Lyngfloks

Physostegia virginiana – Drejeblomst

Pulsatilla vulgaris – Kobjælde

Salvia nemorosa – Småblomstret Salvie

Sedum spathulifolium – Pudret Stenurt

Yucca filamentosa – Palmelilje


STAUDER TIL VINDUDSATTE STEDER

Achillea – Røllike

Ajuga reptans – Læbeløs

Anaphalis – Perlekurv

Anemone japonica – Høstanemone

Armeria maritima – Engelsk græs

Artemisia – Bynke

Campanula poscharskyana – Krybeklokke

Centaurea montana – Bjerg-knopurt

Dianthus – Nellike

Dtryas octopetala – Rybelyng

Echinops – Tidselkugle

Eryngium – Mandstro

Eupatorium purpureum – Rød Hjortetrøst

Geranium sanguineum – Blodrød Storkenæb

Helianthemum-hybrid – Soløje

Hemerocallis – Daglilje

Miscanthus sinensis – Elefantgræs

Nepeta x faassenii – Blåkant

Sedum spectabile – Kinesisk Sankthansurt

Sedum telephium – Sankthansurt

Sempervivum – Husløg

Stachys byzantina – Lammeøre

 


   

      Gartnerhaven.dk