Ukrudt, skadedyr og sygdomme

UKRUDT, SKADEDYR OG SYGDOMME

Tag det i opløbet

Ukrudt, skadedyr og sygdomme


Når man bekæmper skadedyr, ukrudt og plantesygdomme i haven med sprøjtemidler vil det altid belaste miljøet. Tænk alternativt og få en sund have uden gift.
Ukrudtet


Start tidligt

I det tidlige forår har ukrudtet endnu ikke fået ordentligt fat, så her er det let at fjerne de første planter med lugejern eller håndkraft, Det er vigtigt at komme tidligt i gang inden de når at slå dybe rødder og kaste frø.

I køkkenhaven kan det være en fordel at få jorden bearbejdet, og så lade den ligge urørt  i en periode, så den kan luges for ukrudt inden der sås grøntsager.


Brug jorddække

Har du minimal tid til rådighed i din have, kan du mindske ukrudtet  i dine bede ved at dække jorden  med enten bunddækkende planter, flis eller anden jorddække. Således kan ukrudtet ikke  få sollys til at spire og gro. Jorddække har desuden den fordel, at det holder på jordens fugtighed, giver en god jord og skaber bedre betingelser for jordbundsdyr og nyttedyr.


Ukrudt i grus og mellem fliser

Også her får du det bedste resultat  hvis du starter i god tid. Ukrudt kan gro, selv om der kun er en sprække på 1 mm, og derfor skal ukrudt mellem fliser og andre belægninger holdes nede fra det tidlige forår. Fej jævnlig fliserne med en grov kost så ukrudtet ikke kan få fat. Riv gruset mindst hver 14 dag, så kan man også minimere ukrudtet her.

Alger kan også være et irriterende problem på fliserne efter vinteren. Fjern alger ved brug af rent vand og en stiv kost. Du kan evt. drysse lidt sand på fliserne det har en slibende effekt.

Et godkendt middel mod alger kunne være ECOstyles  AlgeFri der er let at anvende. AlgeFri  indeholder naturlige fedtsyrer, der hurtigt nedbrydes til vand og kuldioxid, så AlgeFri  påvirker ikke miljøet.


Ukrudts midler

Der er mange husråd om hvad man  kan bruge i bekæmpelsen af ukrudt, sygdomme og skadedyr i haven. Nogle er mere ”heldige” end andre, og de er ikke altid godkendt af miljøstyrelsen til brug i haven. Inden for industrien er der også arbejdet en del på  miljøvenlige midler. Det sværeste har været at finde et effektivt middel mod ukrudtet, men Osmo VegaNo der er et godkendt ukrudtsbekæmpelsesmiddel indeholder ingen form for kemikalier og er ugiftigt. Produktet indeholder udtræk af velkendte planter. Bl.a. indgår udtræk af hvidløg og brændenælder.


Ukrudt og mos i græsplænen

Ukrudt og mos forebygges bedst, hvis græsset er i god vækst, så plænen er tæt og frodig.

Start hvert år med at give græsplænen en forårskur og en kickstarter. Riv græsset igennem eller brug en plænelufter, og tilføj evt. en topdressing  til græsplænen. Da ukrudt og mos trives dårligere i en tæt plæne, er det en god idé at efterså med nye frø i foråret så plænen hurtig bliver tæt. Mos vokser bedre end græs, hvor der er megen skygge, så i skyggeområder kan du vælge at så en græsblanding der tåler skygge, eller du kan erstatte græsplænen med stauder, der tåler skygge.

Husk også at tilføre gødning i vækstsæsonen. Det vil skabe bedre vækstbetingelser for græsset og på den måde også holde mosset nede.

Skadedyr

Der lever mange forskellige dyr  og små organismer i  vores haver. Nogen af dem er skadedyr, fordi de æder havens planter eller på anden måde skader planterne.  Andre er nyttedyr, fordi de lever af havens skadedyr.  Havens planter kan blive slemt ramt af skadedyr, hvis der af en eller anden grund ikke er så mange af skadedyrenes fjender i haven. En sprøjtning kan  forværre problemet med skadedyr, fordi giften også slår nyttedyrene ihjel.


Hjælp havens egene nyttedyr

I haven lever der mange nyttige dyr og insekter, som naturligt holder skadedyrene nede. F.eks. Mariehøns, svirrefluer og rovbiller. Larver af mariehøns kan spise mange lus. Mange Små-fugle som musvitter og mejser fodrer deres unger med masser af larver og andre skadelige insekter. Du kan få flere nyttedyr i din have ved at give dem gode levevilkår. Nyttedyrene foretrækker haver, hvor der er mange forskellige planter og hvor visne blade og plantedele bliver liggende, så der er steder at overvintre (der findes også huse til f.eks. mariehøns). Inviter fuglene indenfor i haven sæt redekasser op og sørg for vand (fuglebade, eller en lille havedam). Så i gang med hammer og søm. Lav fuglehuse og insekthoteller.


Biologisk bekæmpelse

Især i nye haver og haver med meget ensartet beplantninger, kan der opstå ubalance i forhold til nyttedyrene. Ved større angreb kan det være en mulighed at købe nyttedyr, altså anvende biologisk bekæmpelse.

Både nyttedyr og mikroorganismer kan bestilles på Lundhede nettbutik eller  i  selve planteskolen. Nyttedyrene bliver sendt lige til døren og er nemme at anvende.

Mikroorganismer, dvs. bakterier og svampe, er organismer som ikke er skadelige for mennesker og miljø.  Når der skal bruges biologisk bekæmpelse er det vigtigt at bekæmpe på de rigtige tidspunkter, dvs. når skadedyret er mest sårbart, så opnår man størst effekt.


Larver i kål og prydplanter

Et  andet biologisk bekæmpelsesmiddel mod  larver  i have, køkkenhaver og drivhuse kunne være Dipel  der er en bakterie der blandes op i vand og udvandes over f.eks kållarven. Bakterien er skadelig for larven,  men midlet er ikke skadelig for mennesker og pattedyr. Ellers kan man anvende forskellige former for net eller fiberdug (tunnler) der beskytter planterne mod angreb af skadedyr.


Lus lus lus

Der findes mange forskellige slags lus. Sorte, røde, grønne og nogle med skjold.

Ved mindre angreb kan de fjernes ved at spule lusene væk med en kraftig vandstråle, men er det vedvarende og er angrebet kraftigere kan man bruge en Insektsæbe. F.eks. Florina insektsæbe der kan anvendes til bekæmpelse af væksthusspindemider, bladlus, trips, mellus, på indendørs planter og i væksthus, samt i haver, parker og anlæg. Midlet anvendes så snart et angreb opdages. Grøntsager kan sprøjtes umiddelbart før brug, men afvaskning anbefales for at fjerne evt. afsmag fra væsken. (Må anvendes til økologisk dyrkning i.h.t. bekendtgørelse om dette.)


Dræber sneglen

Øv hvor er den bare træls. Den kan ødelægge meget i en have og den er ret ulækker!

Manuelt kan dræbersnegle indsamles og overhældes med kogende vand, eller  sneglene kan hakkes over med en spade eller klippes over med en saks. Der findes også forskellige typer af sneglefælder til haven.  Et middel mod snegle kunne være Ferramol Sneglestop der er et biologisk nedbrydeligt sneglemiddel som er baseret på jernfosfat, tilsat et lokkemiddel der tiltrækker sneglene. Midlet strøes jævnt ud over jorden der hvor sneglene færdes. Et helt andet alternativ kunne være at bruge højbede med en sneglestopkant, der gør at sneglene ikke kan kravle op i  grøntsager eller blomster.


Viklere

Viklere i æbler og blommer (det vi senere ser som ”orm” i æblet)

Her kan man bruge fælder med limplader der fanger æblevikler hannen så han ikke kan befrugte hunnen. Desuden bør man have en god hygiejne under sine frugttræer. Sørg for at  fjerne gammel frugt og blade, så der ikke er overvintrings muligheder, for så er problemet der igen til næste år, og måske endda kraftigere.
Plantesygdomme

Planter kan angribes af forskellige sygdomme  Disse sygdomme kan skyldes angreb af bakterier, svampe eller  virus. Plante sygdommene kan blive fremkaldt af  miljøpåvirkninger så som frost, tørke, skygge,  dårlige jordbundsforhold mm.  Planterne mistrives simpelthen, fordi de vokser på et sted, som ikke rigtig passer dem. Den enkelte plante vokser bedst det sted i haven, hvor jordbund, lys/skygge, læ/luftcirkulation, vand og næring er så optimal for planten som muligt. (skal ligne plantens naturlige voksested så meget som muligt)  Også mekaniske påvirkninger såsom skader påført af påkørsel med plæneklipperen, eller skader fra dyr, er med til at stresse planten og åbne for indgange til sygdomme.  En plante, der skranter lidt, bliver lettere angrebet af skadedyr og sygdomme . Så det gælder om at holde planterne sunde. Skadedyrene går nemlig især efter stressede planter, og sygdomme rammer også oftest svækkede planter. Helt lige som hos mennesker bliver planter også lettere syge hvis de er stresset, eller ikke er helt sunde.  Man kan mindske sygdomsrisikoen meget,ved at vælge gode planter. Når du køber en plante til haven, kan du ofte vælge mellem flere sorter. Vælg de mest sunde og modstandsdygtige sorter. Og vælg planter der passer til stedet og til din jordtype.


Køkkenhaven.

I køkkenhaven kan du mindske sygdomme og angreb af skadedyr  meget ved at lave sædskifte, altså ved at flytte rundt på afgrøderne fra år til år. Således undgår du, at bestemte sygdomme og skadedyr opformeres.

Du kan forebygge nye sygdomsudbrud ved  god hygiejne  Husk at fjerne alle æbler hvis de f.eks. har været angrebet af gul monilia (rådne æbler på træerne i efteråret), da sygdommen vil overvintre til næste år. Husk også at bruge skarpe og rene beskæringsværktøjer. Har man klippet i en gren med svamp, kan man let komme til at føre svampesporer videre til næste klip.
Kort og godt

Kom hurtig i gang med at fjerne ukrudtet, det er meget lettere, inden det får kraftige rødder og inden de smider frø så der bliver endnu flere ukrudts planter. Sørg for at dække jorden med planter eller andet jorddække.


Minimer sygdomme og skadedyr. Sunde planter angribes mindre end stressede planter, så

køb sunde planter. Plant planter der passer til de forhold du har i din have. Plant og plej rigtigt.
Hold øje med sygdomme og skadedyr, så du kan sætte tidligt ind.God arbejdslyst
   

      Gartnerhaven.dk