Plant for fugle og dyr

PLANT FOR FUGLE OG DYR

Få et rigt dyrliv i haven

Plant for fugle og andre  dyr i haven.


vi har brug for insekterne til at bestøve i haven. Og Vi har brug for de naturlige skadedyrs bekæmper (Pindsvin - fugle - tudser - rovinsekter) Vi har brug for insekterne især bier til at stå for bestøvningen .og så er det hyggelig med liv i haven, Fugle at se og høre på - tudser der kvækker - farverige sommerfugle (sommerfuglebed)


Der er mange forskellige dyr i haven. Fugle, pindsvin, sommerfugle o.s.v. Dyrene er en del af vores natur, og hver især skaber de glæde og hygge omkring os. De fleste af dyrene har nyttige funktioner i haven, og er på arbejde hver eneste dag året rundt.


Jo flere forskellige slags føde haven byder på, jo flere forskellige dyr tiltrækker den. Og en dyrevenlig have gavner miljøet, den byder på gode naturoplevelser, og så er den nem at passe, fordi mange af dyrene hjælper med at holde bestanden af skadedyr nede

Jo flere forskellige planter jo rigere bliver dyrelivet. Det skyldes, at mange dyr er kræsne, når det gælder valg af føde og ynglesteder. De er simpelthen knyttet til forskellige plantearter.


Den måske vigtigste forudsætning for at få et rigt dyreliv i haven er, at der er adgang til vand. Derfor er det en god idé at sætte fuglebade rundt om i haven og sørge for, at de altid er fyldt. Endnu bedre er det at etablere en lille havedam. Sumpplanter langs den ene side af vandbassinet betyder, at du skaber et lille vådområde, der fremmer alsidigheden i havenFugle


Vi har brug for fuglene i haven, de er gode hjælpere

Mange småfugle lever af insekter, bl.a. bladlus fra havens planter. så det er en fordel at passe på havens fugle.

Inviter fuglene indenfor i haven. Sæt redekasser op til fuglene og sørg for vand.(fuglebade, eller en lille havedam)

Fuglefoder tiltrækker fuglene – hvis der er skjulesteder til dem i haven.

Skjulestederne er tætte eller tornede planter, hvor rovfugle og f.eks. katte ikke umiddelbart kan genere de små fugle.

Stedsegrønne Planter er gode skjule-, rede- og sovesteder for mange småfugle. Vinteren kan være en svær tid, og småfugle sætter pris på en hjælpende hånd i form af daglig fodring. Redekasser er også et godt trick, hvis du vil

tiltrække småfugle. Sæt kasserne op før vinteren, så fuglene kan bruge dem til at søge ly i. Placer foderbræt og foderhuse på en glat stang, som katte ikke kan klatre op ad, og placer foderbræt og foderhuse et par meter fra buske og skjul, hvor katte kan ligge på lur.


Plant mindst et højt træ.

Plant træer og buske med bær-frugt- nødder for fuglene

plant planter der sætter frø og hvor blomsterne tiltrækker insekter til de fugle der fortrækker det.


frø fra syren, spirea, sommerfuglebuske, rabab  - spises af mange små fugle

På bark og i sprækker lever mange insekter som mange fugle er glade for

Musvitter er vilde med røn - blåmejsen - også røn og tjørn

bogfinken - cotoneaster

dompap - frø fra syrenen


Gode buske med bær: bærmispel -fjeldribes - hvidtjørn - benved - hyld

Kristorn er både vintergrøn og bærer bær som  er droslerne vilde med

(man kan tørre hyld og røn til vinterfoder) fuglene har forskellige livretter - Onotologiskforening.


Plant et fugle hjørne

Høje træer som røn og tjørn

Mellemhøje som syren og bærmispel

sommerfuglebuske og andre blomstrende vækster

husk stedsegrønne til skjul - (vinterlæ)

planter med torne giver beskyttelse til de små fugle(ingen rovfugle) - (pak foderbrættet ind i hønsetråd)

redekasser

vand - evt sandbad


Tætte hække giver god læ til redepladser. - de forskellige fugle har forskellige ønsker til rede mulighederne, nogle vil gerne op i højderne og have frit udsyn - andre vil være mere skjult.Pindsvinet

Pindsvin spiser  snegle, biller, laver, bænkebider m.m

Pindsvine hanen går i hi allerede fra sep/okt - hunen  og  ungerne skal nå at spise sig mætte og store, så det er først hen i okt/nov.  Pindsvinet  får unger omkring august (et sted til dem) -  Undgå at rydde for meget op i Haven om efteråret , eller lav et pindsvinebo  - (skal man give dem mad bør det være kattetørfodder og vand)

se mere på www.Pindsvin.dk


Hjælp pindsvinet ved at lade visne blade og plantedele bliver liggende, så der er steder at gemme sig  eller lav et pindsvinebo af grene og blade, så de kan ligge tørt og lunt hele vinteren.


Vi har i haven et par pindsvin, der lister lige så stille rundt, mens de passer deres arbejde, og er  med til at spise skadedyr. Om vinteren gemmer de sig i græshaven og under de store bregner..Salamandere

Salamandere lever udelukkende af rov og omsætter store mængder larver, orme, snegle, bænkebidere o.l., så det er rigtig godt med en bestand i en have.Hvis man vil gøre noget for salamanderne, kræves der egentlig kun to ting. På den ene side er der brug for et lille havebassin med kanter, som ikke er stejle, og på den anden side må der være en stenbunke, et dige eller en kvas bunke, hvor dyrene kan klare vinteren. Det er tilstrækkeligt til, at man får disse små, harmløse dyr i haven år efter år

Om sommeren har vi mange salamander der ligger og soler sig i kanten af bassinet.


Og om forsommeren er der kvække koncertSommerfuglere er eventyrlige, man må sige at sommerfuglebuskene lever op til deres navn. Sommerfuglene er også meget glade for stauderne hjortetrøst, og solhatte.


   

      Gartnerhaven.dk