Jord, kompost og gødning

Jord - jordforbedring- Gødning og kompost


God plantevækst forudsætter en god jord og næring


Jord er ikke bare jord


Porøs og veldrænet jord med et godt muldindhold er en væsentlig forudsætning for god og sikker vækst. Efter byggeri er det næsten altid nødvendigt at løsne jorden grundigt. Der hvor tunge maskiner har kørt, kan det være nødvendigt at løsne jorden ned i en meters dybde. Den sammenpressede jord (traktose) skal løsnes for, at planterødderne kan udvikle sig. I etablerede haver, kan der også være traktose, som skal gennembrydes ved plantning.

Pas på din jord- dit muldlag i haven, - det er planternes livsnerve. Bliver din jord udsultet, så er det svært at få succes med planterne.


Både i lerjord, sandjord og anden let jord er der ofte behov for, at få et større indhold af muld. Det dannes af organisk plantemateriale, der nedbrydes og omsættes. F.eks. kompost, diverse findelt plantemateriale, champignon muld.


Spagnum - uden kalk og gødning, bør i videst muligt omfang forbeholdes rhododendron og andre surbundsplanter. Det kan hjælpe ved at holde på vandet, men det er ikke med til at forbedre din jord.


Lad organisk materiale ligge på jorden, d.v.s. visne blade, bark- og træflis, findelt planteaffald og lignende. Det er jordforbedrende fordi det øger/ forbedrer indholdet af muld og gavner mikroorganismer. Hvis du derimod  fjerner alt fra haven og river sirligt, så fjerner du en masse næring og du får et mindre muld indhold i din have. For at dine planter og jord skal blive ved med at have det godt, må du i gang med at tilføre haven et muldlag igen.


Er du en af dem der ikke bryder dig om at lade visne ting kompostere ude i selve haven, kan du samle dette i en kompostbeholder eller bunke. Her skabes en god kompost, du så efterfølgende kan bruge i din have. Brug det du har i haven, lad være med at køre det væk.
Hvad kan komposteres?


Alt haveaffald, dog skal grove elementer hakkes i mindre stykker. Husk at blande græs afklip med grene, ellers stiger temperaturen for meget og der kan ikke komme luft til. Organisk grønt køkkenaffald, kartoffel og æbleskræller, kaffegrums og lign. Møg fra høns, kaniner eller andre husdyr kan naturligvis også komposteres.  OBS: vil man gerne kompostere meget fra køkken affaldet, bør man bruge lukkede kompostbeholdere for at undgå skadedyr.Hvad kan der gøres på den tunge ler jord, -  eller den magre sandjord?


På tung, lerholdig jord, sandjord og meget let jord er forbedring af jorden absolut en fordel. Lerjord skal gøres mere porøs. Det gøres ved at blande groft sand eller grus i det øverste spadestik. Det kan være nødvendigt at sand-/grusmængden udgør op til en tredjedel af den endelige mængde. Derunder skal jorden være løsnet. Lerjord bør ikke tilføres spagnum, fordi spagnum gør jorden sur, og sur lerjord er klistret og hænger sammen. Klistret lerjord gøres mere porøs ved at tilføre kalk sammen med groft sand eller grus.


Sandjord har brug for noget der kan holde på vand og næring. Det kan være lergranulat eller masser af muld. Her skal arbejdes for at få et godt muldindhold, som kan holde på vand og næring.
Gødning


Planter lever af de samme næringsstoffer i forskellige forhold, så det er ikke alle planter der er lige sultne, men de spiser det samme dog i forskellige mængder.


Kunstgødning kaldes også mineralgødning. Her er næringsstofferne fremstillet kemisk.

Kunstgødning virker hurtigt, fordi nærings-stofferne frigøres, når gødningen opløses straks den kommer i kontakt med jord og vand. Men det er ikke med til at forbedre jorden.I fabriksfremstillede organiske gødning kommer næringsstofferne fra dyr og planter.

Nogle organiske gødninger er tilsat mineral-gødning i mindre mængder.

Organisk gødning virker langsomt, fordi næringsstofferne frigøres over en lang periode.

Organisk gødning virker positivt på jordens mikroorganismer.Kompost og dyremøg (omsat og frisk kan være for stærk) er rene organiske gødninger. -  der er med til Jordforbedring –  og laver en levende jord med masser af mikroorganismer og regnorme der blander og ilter jorden, samtidig med at det gøder planterne over en lang periode.Mere direkte men stadig organiske gødninger er feks.:

Blodmel: er hurtig virkende kvælstof og jern - det arbejdes ned i jorden

Benmel: indeholder kun lidt kvælstof men meget fosfor- det er godt for rødderne og knopdannelse - tidlig forår eller efterår.

   

      Gartnerhaven.dk