Årbog 2005-2010

ÅRBOGEN

Havens udvikling

2005

I slutningen af februar 2005 flytter vi ind i et rum i stuehuset. Ud over renoveringen i stuehuset, var vi  nu også kommet i gang med at fjerne tilbygninger. En storm havde gjort at begge endegavle i ladebygningen blæste ud og staldbygningen kom til at ”hænge” endnu mere faretruende. Vi synes ikke at det var sikkert længere, så vi valgte at bruge tid på at rive bygningerne ned. Vi ville gerne genbruge de gamle mursten, så de blev enkeltvis pillet ned og renset.


Vi valgte også at få fjernet et stort gammelt poppeltræ mod vest, der hældte meget ind mod stuehusets vestgavl. En kæde sprang under forløbet, træet ramte dog ikke stuehuset, men garagen blev knust. Soklen fra garagen blev brugt til sandkasse. Og så blev det område et oplagt sted til en legeplads.


I foråret 2005 blev der plantet et læhegn i fire rækker mod vest.  Forhaven blev tømt og de planter der skulle genbruges blev graved op og plantet i rækker langs huset. Med hjælp fra min far, gik vi  i gang med at fælde udgåede og grimme træer.

Og så var det tid for lidt grovere metoder. Både gummiged og rendegraver kom på arbejde. Rundt om stod der stubbe og trærødder fra udgåede elmetræer, der skulle fjernes. Forhaven skulle planeres med et fald, væk fra huset for at undgå fugt. Den ene indkørsel skulle fjernes. Den anden indkørsel skulle rykkes en smule, for at få plads til en P-plads ved østgavlen af stuehuset, idet der på et tidspunkt skal lukkes af for kørsel inde på gårdspladsen.


Det første bed der blev lavet, var et lyngbed, senere kom Rosenbedet ved flagstangen og Rhododendrondalen. Rhododendrondalen var faktisk en lavning i forvejen, men den var fyldt med kæmpe -brændenælder, massevis af hyld og lange tynde birketræer uden sidegrene. Vi overvejede om nogle af træerne kunne blive stående, men hyldene havde været hårde konkurrenter. De eneste træer der fik lov til at blive stående, var det store gamle poppeltræ og en enkelt tjørn, som jeg stadig prøver at rette lidt op. Der blev plantet masser af nye planter.


Alléen blev  plantet i 2005. I denne periode var det eneste jord der ikke blev arbejdet i, det der var mellem allé træerne så det blev så brugt  som køkkenhave. Vi tog marken ind fra øst i efteråret.2006

Jeg fik plantet min samling af stedsegrønne træer og egetræer i stykket mod nord, (nogle har været i pleje,- andre havde jeg i flere år haft i krukker) Men det var et rigtigt svært stykke at komme i gang med. Det halve af stykket havde ligget brak i flere år så der var masser af ukrudt. Der havde gået en gammel vej af murbrokker rundt om bygningerne. Den skulle graves op og fjernes inden der kunne plantes.


Køkkenhaven blev flyttet over på sin rigtige plads og frugthaven blev anlagt. Jeg havde som elev været på et kursus, hvor jeg skulle prøve at pode omkring 50 frugttræer. Efter jeg havde podede dem, blev de plantet ud i mine forældres køkkenhave, indtil stykket herhjemme blev helt klart i efteråret 2006.


Vi døjede stadig med fugt i stuehuset og valgte at få sandblæst huset og få det pudset om. Det betød at alle planter i indslag langs huset, blev plantet over i køkkenhaven. Der var en ram lugt af fugt, men også af løbesod fra de 2 skorstene, så vi bankede alt puds af inde i huset og begyndte  at få pudset et nyt lag op. Når vi alligevel var inde

ved bar mur, fik vi skiftet alt el.


Jeg blev færdiguddannet som gartner  maj  dette år.
2007

Efter der blev gravet vand og varmeslanger ned i gårdspladsen, fra det nye fyrrum til stuehuset, så gårdspladsen ikke så tiltalende ud mere. Der skulle lægges piksten ned igen og jeg  begyndte at tilplante lidt på gårdspladsen og den lille gårdhave mod vest.

Men så blev haveprojektet sat lidt i stå, da der skete ændringer på jobbet som gav en betydelig længere arbejdsdag. Haven groede for alvor til i ukrudt om foråret. Det var irriterende at man ikke kunne følge med, men heldigvis trådte begge hold forældre til og gav en hånd med.


Vi blev gift den 7 juli.. Så var der mulighed for at det også var en dato jeg ville kunne huske.....


I sensommeren begyndte jeg så småt at indrette haven mod øst. Jeg havde valgt at lave 6 små temahaver. I midten blev der lavet en rund græsplæne, som skulle danne centrum for Staudehaven.

Men vi døjede meget med overflade vand og det endte med, at vi lavede en grøft langs indkørslen og lagde endnu et drænrør ned. I vinteren 2007 begyndte vi at brække ned på loftet.
2008

I foråret kom vi godt i gang med loftet og det fortsatte helt frem til midt på sommeren.


Jeg havde en del murerbaljer med vandplanter til at stå rundt omkring, så nu var det tid til at få lavet et havebassin til dem.  Vi udgravede et bassin med terrasser til niveauplantning af vandplanterne. Jeg havde en drøm om et lille kraftig vandløb, som skulle ilte vandet godt, men jeg syntes ikke det så rigtigt ud, så det blev fjernet igen.  Jeg lavede et sumpbed, hvilket hunden synes var fantastisk. Den åd planterne og gravede både klyner og spagnum ud i søen. Det var dråben! Så blev der lige holdt en pause med sø-projektet. Jeg fik i stedet gravet stier og bede i staudeområdet og holdt bedene rene for ukrudt. Næste efterår skulle der så plantes stauder i en forhåbentlig ren jord.


Jeg fik sat mit lille drivhus op. Det er et lavt drivhus, så for at få mere højde, skulle den op på en muret sokkel. Dernæst ønskede jeg mig en halvmur mod syd, hvor jeg kunne espaliere et par pæretræer.


Rådyrene var efterhånden ved at blive et stort problem i haven, da de var meget hårde ved træerne. Det gav en del misdannelser og det var svært at få pæne træer. Især min egetræs samling var meget medtaget. Det lignede efterhånden mere buske end træer. Også læhegnet mod vest blev skadet meget af råvildtet, og selv tjørn havde de spist. Frugttræerne havde ingen sidegrene, - de var spist helt ind. Faktisk må der gå noglerådyr med grønne skånere på geviret? for der forsvandt også nogle dtykker af dem...


Loftet blev helt færdigt i løbet af vinteren, og vi flyttede op i noget der var helt nyt og fint.. Når man kom op af trappen og lukkede døren bag sig, var det som at komme ind i en helt anden verden...
2009

Dette år stod haven lidt på standby. Vi var gået i gang med stueetagen og nu skulle der bare ske noget. Vi havde ikke haft et køkken de sidste 3 år og vi kunne mærke at nu skulle det gå lidt hurtigere. Det at loftet endelig var blevet færdigt, havde også givet lidt blod på tanden, så vi var klar til endnu en omgang.


Sidst på efteråret fik jeg hentet de sidste planter hjem, som jeg havde haft i pleje hos min søster. Jeg fik plantet de sidste træer og buske, og endelig kom stauderne i jorden


Vi havde valgt at inddrage et stykke af vest marken til kartoffeldyrkning, da  jorden her er meget lettere. Den mere fede jord i køkkenhaven gjorde at kartoflerne rådnede. Vi plantede en hæk som afskærmede kartoffelhaven, og vi anlagde en græsplæne, som skulle fungere som fodboldbane til drengene og  aflaste forhaven lidt. Både hund og børn var hårde ved min sø, så drengene fik også deres egen sø ved siden af fodboldbanen i vest haven.
2010

Endelig havde vi et køkken, - der var vand, afløb, køleskab og komfur i det samme rum!

Det havde hjulpet godt på stuehuset og nu manglede vi efterhånden kun småting. Vi skulle have gjort stuerne færdige, der skulle sættes tapet op og gulvene skulle slibes ned. Men vi var begge kørt fast i ombygningen og glædede os til at komme gennem den lange vinter, så vi kunne komme ud.


Øv - øv for en vinter. Frugthaven var fuldstændig spist  ned af harer og rådyr, - det samme for mange træer og et par af hækkene var også barberet ned til ca. 15 cm.  En del  især roser og stedsegrønne havde fået frost/tørkeskader og grøntsager og georginer inde i stalden var frosset.

Vi skal have lavet et frostsikkert rum til grøntsagerne i stalden om vinteren!


Nu gik det ikke længere!  Vi havde ellers sparet op til at vi skulle have sat kantsten og lagt stenmel på stierne i Staudehaven. Men pengene måtte i stedet investeres i stolper og dyrehegn. Vi blev nødt til at få  sat dyrehegn op, rådyrene  blev ved med at komme i haven. Dette ikke kun om vinteren men også i løbet af sommeren, selvom der var masser af føde andre steder. Haven var simpelthen blevet deres spisekammer.


I år tog vi det sidste stykke mark tilbage mod nord-vest, for at vi kunne komme til at sætte hegn op om hele grunden på en gang. Det var her på dette stykke jeg havde en drøm om at få et stort drivhus!   Men der kommer nok til at gå noget tiid hvis det nogensinde sker. I resten af stykket mod nord skal der plantes nåletræer. De skal give gode vinterskjul til fuglene om vinteren. og nåletræerne skal give læ men også noget grønt at se på om vinteren.


Så blev det ønske om dyrehegnet også lige sat på pause, da endnu en hård vinter var i gang. Halvdelen af stolperne til hegnet var i jorden men så kom frosten.. og nu åd råvildtet så løs af haven igen! Det var noget der for alvor gjorde noget ved humøret, - at det hele blev ødelagt så voldsomt endnu engang. Vi kunne tydeligt se, at dyrene havde deres faste sti her over til ”spisekammeret”. Men sne er jo altid en god anledning til kreativitet og leg.


   

      Gartnerhaven.dk